sahypa_head_bg1

önümleri

1000 kg gidrawlik gol göteriji awtoulag krany

Gysga düşündiriş:

1000lb ýük awtoulag dwigateli göteriji ýa-da alça saýlaýjy prohoistler 1000lb ýük göteriji göteriji çerep saýlaýjy, agyr zatlary götermekde size kömek etmek üçin 1000lb agyrlyk güýjüni görkezýär.Truckük awtoulagynyň dikligine dik götermek üçin 6000lb gidrawlik goç bar.Bu ýük awtoulagynyň düýbi tutuşlygyna 360 süýşýär
çäksiz işlemek üçin derejeler!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm belligi

Truckük daşaýan awtoulag göteriji kran üçin gidrawlik kran;1000 kg ýük maşyny gidrawliki göteriji kran

Model Potensial Iş aralygy NW GW Bukjanyň ululygy QTY / 20'CY
(lbs) (mm) (kg) (kg) (mm) (HK)
ST04-1A 1000 870-1290 7.5
29
8.5
31
1 # 29x29x34
2 # 109x29x19.5
280
ST04-2A 2000 870-1290 9.5
39
10.5
40
1 # 29x29x34
2 # 109x29x19.5
280
ST04-3A 1000 800-1500 28 30 85x24x19 550

Jikme-jiklikler

1000lb ýük awtoulag dwigateli göteriji ýa-da alça saýlaýjy prohoistler 1000lb ýük göteriji göteriji çerep saýlaýjy, agyr zatlary götermekde size kömek etmek üçin 1000lb agyrlyk güýjüni görkezýär.Truckük awtoulagynyň dikligine dik götermek üçin 6000lb gidrawlik goç bar.Bu ýük awtoulagynyň düýbi tutuşlygyna 360 süýşýär
çäksiz işlemek üçin derejeler!
Iň amatly ýer tapylandan soň, kran dawitiniň düýbünde gulplama tutawajy tapylýar.Bu, bir adama howpsuz işlemäge we göterijini aňsatlyk bilen ulanmaga mümkinçilik berýär.Bilen agyr zatlary götereniňizde OÜK DÖWRÜNI satyn almagy maslahat berýäris
davit kran.Leük göterijisi davitdäki agyr agramy deňleşdirýär.Kranyň dogry çykmagyna ýol açmak üçin davit kranyna zeýkeş deşigi döredildi.Bu diňe bir howpsuzlygy ýokarlandyrman, eýsem bu ýük awtoulagynyň göteriliş möhletini ep-esli uzaldýar.Truckük awtoulagynyň göterijisi davitiň agramyny we göterilýän zatlaryň agramyny goldap biljek islendik ýere gurlup bilner.Saklamak we daşamak aňsatlygy üçin ýük göteriji kran bazadan aýrylyp bilner.Dürli gurnama programmalary sebäpli esas üçin gurnama enjamlary goşulmaýar: Gol doly uzadylanda agram kuwwaty 60% azalýar.

Sorag-jogap

Önümleriňizde markamyzy ýasap bilersiňizmi?
Hawa.MOQ-ymyza duşup bilýän bolsaňyz, logotipiňizi önümlerde we paketlerde çap edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: