sahypa_head_bg1

önümleri

5,12,20,50,30 tonna gidrawlik howa çüýşesi

Gysga düşündiriş:

1. Tutagyň naýzasynyň bir ujuny ýag gaýdýan klapana ýapyň we sagat ugruna berkidiň.

2. Howa turbasyny howa gysyjy interfeýsine birikdiriň.

3. Howa kompressory birikdirilenden soň, wyklýuçatel basyň we jak awtomatiki ýokarlanar.Wyklýuçatel goýberilenden soň, ol indi göterilmez.

4. Amal gutarandan soň, ýagy yzyna gaýtarmak klapanyny ýuwaş-ýuwaşdan aýlaň we awtomatiki usulda aşak düşer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm belligi

Howa çüýşesi;Howa çüýşesi 30 tonna;20 tonna howa çüýşesi

Model Potensial Min.H Lifting.H Sazlamak.H Maks NW GW Bukja Ölçeg Qty / Ctn 20 'Konteýner IKI EL
(tonna) (Mm) (Mm) (Mm) (Mm) (kg) (kg) (sm) (kompýuterler) (kompýuterler) (sm)
ST0507Q 5 210 140 80 430 6 7 Karton 17x20x23 1 2100 24
ST1207Q 12 250 165 80 495 12 13 Reňk gutusy 24x18x28 1 1350 24
ST1207QL 12 Karton
ST2007Q 20 260 170 80 510 16 17 Reňk gutusy 28x20x28 1 1000 24
ST2007QL 20 210 100 80 390 15 16 Karton 26x21x23 1 1150 24
ST3207Q 32 250 150 / 405 21 22 Karton 29x22x27 1 700 24
ST5007Q-1 50 260 160 / 420 33 35 Karton 37x30x29 1 650 25

Bellikler

1. Artykmaç ýüklemek düýbünden gadagan.
2.Gaty berk goldaýan ýerde ulanyň.
3. Diňe goldaw guraly hökmünde ulanylmaýar.
4. Diňe jaklary ulanyp bolýar.
5. aboveokardaky çäreleri ýerine ýetirmezlik şahsy şikeslere ýa-da emläk ýitgilerine sebäp bolup biler.
6.Jek syzsa ýa-da kadaly işlemese, ýag wilkasynyň sähelçe üýtgemegi howany dolduryp biler, ýag wilkasyny çykarmaz, ýogsam kadaly kadaly işlemez.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önümleriň hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?Professional QC bölümi bar.köpçülikleýin önümçilik wagtynda 3 gezek synag geçirmek.Şeýle hem, gaplamazdan ozal önümleriň hilini birin-birin saýlarys we gözden geçireris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • baglanyşykly önümler