sahypa_head_bg1

önümleri

Jek awtoulaglar üçin 2 tonna jak

Gysga düşündiriş:

Model belgisi ST8802GS
Kuwwat (tonna) 2
Iň pes beýiklik (mm) 262
Boýy götermek (mm) 163
Boýy sazlaň (mm) /
Iň ýokary beýiklik (mm) 425
NW (kg) 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm belligi

2 tonna awtoulag duralgasy, 2 tonna kuwwat, GS bilen stend

Ulany:Awtoulag

Deňiz porty:Şanhaý ýa-da Ningbo

Şahadatnama:TUV GS / CE

Mysal:Elýeterli

Material:Garyndy polat, uglerod polat

Reňk:Gyzyl, Gök, Sary ýa-da ýöriteleşdirilen reňk.

Gaplamak:Reňk gutusy
.
Markalar:Bitarap gaplamak ýa-da markaly gaplamak.

Eltip bermegiň wagty:Takmynan 45-50 gün.

Baha:Maslahat.

Düşündiriş

Iň pes beýikligi 262 mm we iň ýokary beýikligi 425 mm bolan ST8802GS (göteriş aralygy 10.3 "-den 16,7") lb daily, gündelik durmuşda ulanmak üçin ýeterlikdir. Agramy jak bilen götereniňizde, jak stendini agramyň aşagyna goýuň we agramy goldaň.Islän jak stendiňiziň beýikligini sazlap bilersiňiz. Bu jaklar berk hil we çydamlylyk ülňülerine laýyklykda öndürilýär. Jübüt ulanylanda, bular sizi howpsuz saklamaga niýetlenendir.Goldawyň arassa agramy bary-ýogy 5kg bolup, gündelik daşamak, işlemek we ulanmak üçin örän amatlydyr. Jek stendi agyr zatlary has ygtybarly götermek maksadyna ýetmek üçin ulanylýar.Jek stendiniň dogry ulanylmagy agyr zatlaryň göterilmegini has ygtybarly we amatly edip biler. Giň piramida stilindäki aýak bazasy goşmaça güýç berýär;Uly aýak bazasy goşmaça durnuklylygy üpjün edýär.

Geçen IS09001: 2000 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy
ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy

Üns beriň

1. Jek stendi jak däl, stendiň diňe goldaw funksiýasy bar.
2. Artykmaç ýüklemäň we tekiz ýolda jak stendini ulanyň.


  • Öňki:
  • Indiki: